(1)
Faozi, F.; Abdurahman, I.; Bakhri, R. S.; Ramadhan, C. U.; Latif, M.; Irawan, D. K. . Upaya Penggunaan Aplikasi Nike Training Club (NTC) Untuk Meningkatkan Kelincahan (Agility) Pada UKM Bola Basket STKIP Bina Mutiara. Biormatika 2021, 7, 177-185.